LENTHOT
  • Cờ tướng: Số trận: 171, Thắng: 99, Thua: 71, Điểm: 1510
  • Cờ úp: Số trận: 5006, Thắng: 2547, Thua: 2457, Điểm: 1436

Các trận gần đây của LENTHOT