sonhuypro
  • Cờ tướng: Số trận: 496, Thắng: 299, Thua: 187, Điểm: 1863
  • Cờ úp: Số trận: 1143, Thắng: 622, Thua: 519, Điểm: 1616

Các trận gần đây của sonhuypro