sunchesshl78
  • Cờ tướng: Số trận: 764, Thắng: 358, Thua: 376, Điểm: 1447
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của sunchesshl78