Thanhvn0404
  • Cờ tướng: Số trận: 2770, Thắng: 1317, Thua: 1328, Điểm: 1630
  • Cờ úp: Số trận: 700, Thắng: 335, Thua: 364, Điểm: 1446

Các trận gần đây của Thanhvn0404