Thinhletruong
  • Cờ úp: Số trận: 5781, Thắng: 3116, Thua: 2657, Điểm: 1598
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Thinhletruong