tomtep123
  • Cờ tướng: Số trận: 802, Thắng: 451, Thua: 335, Điểm: 1682
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của tomtep123