Tuong3tan5
  • Cờ úp: Số trận: 350, Thắng: 211, Thua: 136, Điểm: 2049
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Tuong3tan5