Vaileu
  • Cờ tướng: Số trận: 523, Thắng: 272, Thua: 245, Điểm: 1561
  • Cờ úp: Số trận: 7586, Thắng: 3991, Thua: 3584, Điểm: 1636

Các trận gần đây của Vaileu

  • Cờ úp - 2 ngày trước
    daovu 1675 -20
    vs
    Vaileu 1586 +20