vienkcs
  • Cờ tướng: Số trận: 12, Thắng: 4, Thua: 8, Điểm: 1373
  • Cờ úp: Số trận: 1232, Thắng: 593, Thua: 631, Điểm: 1524

Các trận gần đây của vienkcs