vuichoicotuong
  • Cờ tướng: Số trận: 1485, Thắng: 834, Thua: 608, Điểm: 1555
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của vuichoicotuong