Colddog

Các trận gần đây của Colddog
 • Cờ úp - hôm qua
  Colddog 1501 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Colddog 1501 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Colddog 1501 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Colddog 1516 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Colddog 1516 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Colddog 1533 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Colddog 1561 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  bxman 1707 +10
  vs
  Colddog 1561 -10