an.1967
 • Cờ tướng: Số trận: 517, Thắng: 345, Thua: 155, Điểm: 1839
 • Cờ úp: Số trận: 3132, Thắng: 1631, Thua: 1488, Điểm: 1863

Các trận gần đây của an.1967

 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Magis 1966 -19
  vs
  an.1967 1891 +19
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Magis 1985 -19
  vs
  an.1967 1851 +19
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  an.1967 1864 -13
  vs
  Magis 1972 +13
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Magis 1959 +13
  vs
  an.1967 1877 -13
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  an.1967 1890 -13
  vs
  Magis 1946 +13
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Magis 1966 -20
  vs
  an.1967 1870 +20