BUOMNON
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1393
  • Cờ úp: Số trận: 1410, Thắng: 613, Thua: 792, Điểm: 1522

Các trận gần đây của BUOMNON