caothucouphn
  • Cờ tướng: Số trận: 7, Thắng: 2, Thua: 5, Điểm: 1362
  • Cờ úp: Số trận: 2428, Thắng: 1214, Thua: 1204, Điểm: 1579

Các trận gần đây của caothucouphn