caothucouphn
  • Cờ tướng: Số trận: 7, Thắng: 2, Thua: 5, Điểm: 1362
  • Cờ úp: Số trận: 3828, Thắng: 1877, Thua: 1936, Điểm: 1495

Các trận gần đây của caothucouphn

  • Cờ úp - 2 ngày trước
    Anonymous 0 0
    vs
    caothucouphn 1579 0