gg_102711492745109342913
  • Cờ úp: Số trận: 662, Thắng: 357, Thua: 303, Điểm: 1662
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_102711492745109342913