ChuBaSaiGon
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1396
  • Cờ úp: Số trận: 1493, Thắng: 787, Thua: 699, Điểm: 1770

Các trận gần đây của ChuBaSaiGon