gg_100440120509516320643
  • Cờ tướng: Số trận: 1922, Thắng: 1077, Thua: 816, Điểm: 1529
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_100440120509516320643