gg_104490500673988064360
  • Cờ úp: Số trận: 4829, Thắng: 3036, Thua: 1780, Điểm: 1808
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_104490500673988064360