gg_104946831768972098682
  • Cờ tướng: Số trận: 543, Thắng: 235, Thua: 291, Điểm: 1399
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_104946831768972098682