gg_113325084359390455071
  • Cờ úp: Số trận: 2148, Thắng: 1217, Thua: 927, Điểm: 1786
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_113325084359390455071