Kythuchien
  • Cờ tướng: Số trận: 560, Thắng: 245, Thua: 297, Điểm: 1668
  • Cờ úp: Số trận: 4547, Thắng: 2106, Thua: 2430, Điểm: 1731

Các trận gần đây của Kythuchien