Nam1976
  • Cờ tướng: Số trận: 15, Thắng: 1, Thua: 14, Điểm: 1329
  • Cờ úp: Số trận: 27234, Thắng: 13470, Thua: 13726, Điểm: 1645

Các trận gần đây của Nam1976