Nam1976
  • Cờ tướng: Số trận: 15, Thắng: 1, Thua: 14, Điểm: 1329
  • Cờ úp: Số trận: 21181, Thắng: 10563, Thua: 10592, Điểm: 1700

Các trận gần đây của Nam1976