Quynhanh
  • Cờ tướng: Số trận: 6, Thắng: 1, Thua: 5, Điểm: 1342
  • Cờ úp: Số trận: 2718, Thắng: 1330, Thua: 1380, Điểm: 1470

Các trận gần đây của Quynhanh

  • Cờ úp - 13 giờ trước
    RoDN 1540 +14
    vs
    Quynhanh 1506 -14