sonbui1954
 • Cờ tướng: Số trận: 310, Thắng: 197, Thua: 103, Điểm: 1813
 • Cờ úp: Số trận: 136, Thắng: 75, Thua: 61, Điểm: 1667

Các trận gần đây của sonbui1954

 • Cờ tướng - 14 giờ trước
  sonbui1954 1813 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 19 giờ trước
  sonbui1954 1813 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  sonbui1954 1652 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  sonbui1954 1813 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  sonbui1954 1803 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  sonbui1954 1803 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  sonbui1954 1803 0
  vs
  Anonymous 0 0