Subisubi5
  • Cờ úp: Số trận: 11564, Thắng: 5663, Thua: 5862, Điểm: 1609
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Subisubi5