thichtangtiu
  • Cờ tướng: Số trận: 34, Thắng: 21, Thua: 13, Điểm: 1478
  • Cờ úp: Số trận: 11933, Thắng: 6756, Thua: 5147, Điểm: 1615

Các trận gần đây của thichtangtiu