thanhvinhhaitien
  • Cờ tướng: Số trận: 225, Thắng: 134, Thua: 87, Điểm: 1928
  • Cờ úp: Số trận: 10598, Thắng: 5155, Thua: 5421, Điểm: 1583

Các trận gần đây của thanhvinhhaitien