thanhvinhhaitien
  • Cờ tướng: Số trận: 227, Thắng: 134, Thua: 89, Điểm: 1877
  • Cờ úp: Số trận: 10776, Thắng: 5245, Thua: 5509, Điểm: 1487

Các trận gần đây của thanhvinhhaitien