thanhvinhhaitien
  • Cờ tướng: Số trận: 114, Thắng: 57, Thua: 56, Điểm: 1484
  • Cờ úp: Số trận: 7234, Thắng: 3516, Thua: 3704, Điểm: 1462

Các trận gần đây của thanhvinhhaitien