thanhvinhhaitien
  • Cờ tướng: Số trận: 218, Thắng: 130, Thua: 85, Điểm: 1909
  • Cờ úp: Số trận: 10088, Thắng: 4920, Thua: 5147, Điểm: 1725

Các trận gần đây của thanhvinhhaitien