thichtangtiu
  • Cờ tướng: Số trận: 34, Thắng: 21, Thua: 13, Điểm: 1478
  • Cờ úp: Số trận: 11976, Thắng: 6780, Thua: 5166, Điểm: 1712

Các trận gần đây của thichtangtiu