tmt08
 • Cờ tướng: Số trận: 6, Thắng: 4, Thua: 2, Điểm: 1401
 • Cờ úp: Số trận: 12033, Thắng: 7988, Thua: 4025, Điểm: 1947

Các trận gần đây của tmt08

 • Cờ úp - 19 giờ trước
  tmt08 1958 -13
  vs
  NgTai 2035 +13
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  tmt08 1958 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  tmt08 1945 0
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  tmt08 1945 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  tmt08 1945 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  tmt08 1945 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  tmt08 1945 0
 • Cờ úp - hôm qua
  tmt08 1945 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  tmt08 1945 0
 • Cờ úp - hôm qua
  tmt08 1945 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  tmt08 1945 0
 • Cờ úp - hôm qua
  tmt08 1945 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  tmt08 1945 0
 • Cờ úp - hôm qua
  tmt08 1945 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  tmt08 1945 0
  vs
  Anonymous 0 0