tmt08
 • Cờ tướng: Số trận: 6, Thắng: 4, Thua: 2, Điểm: 1401
 • Cờ úp: Số trận: 13427, Thắng: 8895, Thua: 4511, Điểm: 1741

Các trận gần đây của tmt08

 • Cờ úp - 8 giờ trước
  vanly 1691 +19
  vs
  tmt08 1760 -19
 • Cờ úp - 8 giờ trước
  tmt08 1760 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  tmt08 1760 0
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  tmt08 1760 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  tmt08 1764 -16
  vs
  babeto 1754 +16
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  tmt08 1744 0
 • Cờ úp - hôm qua
  tmt08 1744 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  tmt08 1749 0
  vs
  Anonymous 0 0