truongdangthang123
  • Cờ tướng: Số trận: 1194, Thắng: 733, Thua: 430, Điểm: 1614
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của truongdangthang123