vodoicoup
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1418
  • Cờ úp: Số trận: 11972, Thắng: 5766, Thua: 6161, Điểm: 1489

Các trận gần đây của vodoicoup