vodoicoup
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1418
  • Cờ úp: Số trận: 15013, Thắng: 7181, Thua: 7767, Điểm: 1701

Các trận gần đây của vodoicoup