vodoicoup
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1418
  • Cờ úp: Số trận: 12327, Thắng: 5932, Thua: 6347, Điểm: 1556

Các trận gần đây của vodoicoup