vodoicoup
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1418
  • Cờ úp: Số trận: 15053, Thắng: 7194, Thua: 7794, Điểm: 1568

Các trận gần đây của vodoicoup