AN251068
  • Cờ tướng: Số trận: 415, Thắng: 196, Thua: 210, Điểm: 1449
  • Cờ úp: Số trận: 5173, Thắng: 2337, Thua: 2833, Điểm: 1561

Các trận gần đây của AN251068