gg_100289211210758682178
  • Cờ úp: Số trận: 905, Thắng: 473, Thua: 432, Điểm: 1481
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_100289211210758682178