gg_116666765146852211446
  • Cờ úp: Số trận: 2529, Thắng: 1291, Thua: 1227, Điểm: 1618
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_116666765146852211446