Locphat
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 1, Điểm: 1399
  • Cờ úp: Số trận: 9355, Thắng: 4381, Thua: 4963, Điểm: 1535

Các trận gần đây của Locphat