Lontobaba
  • Cờ tướng: Số trận: 10, Thắng: 2, Thua: 7, Điểm: 1379
  • Cờ úp: Số trận: 7494, Thắng: 3408, Thua: 4044, Điểm: 1460

Các trận gần đây của Lontobaba