P63866473
  • Cờ úp: Số trận: 586, Thắng: 282, Thua: 304, Điểm: 1521
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của P63866473