S54923421
 • Cờ úp: Số trận: 217, Thắng: 151, Thua: 66, Điểm: 1992
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của S54923421

 • Cờ úp - 1 tuần trước
  S54923421 1956 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  S54923421 1956 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  S54923421 1956 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  S54923421 1948 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  S54923421 1948 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  S54923421 1963 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  S54923421 1963 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  S54923421 1963 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  S54923421 1963 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  S54923421 1963 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  S54923421 1963 0
  vs
  Anonymous 0 0