thang1972
 • Cờ úp: Số trận: 15583, Thắng: 7691, Thua: 7851, Điểm: 1790
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của thang1972

 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  thang1972 1790 0
 • Cờ úp - hôm qua
  thang1972 1790 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  thang1972 1790 0
 • Cờ úp - hôm qua
  thang1972 1790 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  thang1972 1790 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  thang1972 1790 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  thang1972 1790 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  thang1972 1790 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  thang1972 1790 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  thang1972 1790 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  thang1972 1751 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  thang1972 1751 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  thang1972 1751 0
  vs
  Anonymous 0 0