thang1972
 • Cờ úp: Số trận: 13516, Thắng: 6607, Thua: 6874, Điểm: 1730
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của thang1972

 • Cờ úp - 21 giờ trước
  thang1972 1725 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  thang1972 1725 0
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  thang1972 1725 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  thang1972 1725 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  thang1972 1708 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  thang1972 1721 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  thang1972 1714 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  thang1972 1749 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  thang1972 1749 0
  vs
  Anonymous 0 0