thanhvinhhaitien
  • Cờ tướng: Số trận: 220, Thắng: 131, Thua: 86, Điểm: 1916
  • Cờ úp: Số trận: 10407, Thắng: 5066, Thua: 5320, Điểm: 1645

Các trận gần đây của thanhvinhhaitien