waterman04
  • Cờ tướng: Số trận: 598, Thắng: 436, Thua: 153, Điểm: 1998
  • Cờ úp: Số trận: 3907, Thắng: 2303, Thua: 1592, Điểm: 1592

Các trận gần đây của waterman04