andoanh
  • Cờ tướng: Số trận: 3377, Thắng: 1732, Thua: 1633, Điểm: 1506
  • Cờ úp: Số trận: 26, Thắng: 18, Thua: 8, Điểm: 1470

Các trận gần đây của andoanh

  • Cờ tướng - 4 ngày trước
    andoanh 1499 -12
    vs
    dehht 1598 +12