gg_104757111581203736449
  • Cờ tướng: Số trận: 7, Thắng: 2, Thua: 5, Điểm: 1383
  • Cờ úp: Số trận: 1935, Thắng: 998, Thua: 935, Điểm: 1585

Các trận gần đây của gg_104757111581203736449