gg_109724952133674084177
  • Cờ úp: Số trận: 195, Thắng: 101, Thua: 94, Điểm: 1720
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_109724952133674084177