gg_114673640894033953839
  • Cờ tướng: Số trận: 40, Thắng: 23, Thua: 16, Điểm: 1509
  • Cờ úp: Số trận: 4892, Thắng: 2325, Thua: 2549, Điểm: 1806

Các trận gần đây của gg_114673640894033953839