Baongoc.1999
  • Cờ tướng: Số trận: 5, Thắng: 3, Thua: 1, Điểm: 1450
  • Cờ úp: Số trận: 110, Thắng: 67, Thua: 43, Điểm: 1777

Các trận gần đây của Baongoc.1999