Hello79
  • Cờ úp: Số trận: 326, Thắng: 178, Thua: 146, Điểm: 1694
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Hello79

  • Cờ úp - 12 giờ trước
    Hello79 1696 0
    vs
    Anonymous 0 0